Selecteer een pagina

Pensioensecretaris.nl helpt u als pensioenfonds bij alle organisatorische zaken. Onafhankelijk en deskundig. Zodat u zich kunt concentreren op uw taak als bestuurder: vooruitzien en verantwoordelijkheid nemen.

Diensten

Pensioensecretaris.nl organiseert uw vergaderingen, notuleert en zorgt dat alle benodigde acties worden uitgezet en gemonitord.
Dit gebeurt op een zorgvuldige wijze zonder de kern van de zaak uit het oog te verliezen: heldere taal, duidelijke afspraken, goede terugkoppeling.

Wat doet pensioensecretaris.nl?

Bestuursondersteuning:

 • Organiseren van vergaderingen
 • Notuleren van vergaderingen
 • Opstellen en bewaken van actiepunten

Bestuursadvisering:

 • Opstellen van beleidsnotities
 • Bijhouden statuten en reglementen
 • Redigeren Jaarverslag

Projectondersteuning

 • Ondersteuning bij transitie- en conversietrajecten
 • Ondersteuning bij Collectieve Waardeoverdrachten

Voor wie?

 • Bestuur, commissies, werkgroepen van Pensioenfondsen
 • Raad van Toezicht, Visitatiecommissie, Verantwoordingsorgaan of Belanghebbendenorgaan van Pensioenfondsen
 • Bestuursbureau
 • Uitvoeringsorganisatie