Selecteer een pagina

Pensioensecretaris.nl: meer dan 20 jaar ervaring in bestuursondersteuning, beleidsadvisering en projectondersteuning voor brancheorganisaties en pensioenfondsen.

Referenties

Rode draad in mijn werkervaring is de bestuurlijke ondersteuning van besturen en commissies, actief op sociaal-economisch terrein. Bij Syntrus Achmea en TKP Pensioen heb ik de afgelopen jaren zowel bedrijfstak- als ondernemingspensioenfondsen ondersteund, als regisseur van een fondsteam, bestaande uit medewerken van de pensioenadministratie, juridische zaken, actuariaat, communicatie en bestuursondersteuning. In deze rol heb ik naast deze coördinatieactiviteiten ook veel beleidsinhoudelijk advieswerk voor pensioenfondsen gedaan.

 Momenteel vervul ik voor een aantal raden van toezicht de rol van ambtelijk secretaris. Ook ben ik bestuurssecretaris bij Stichting Pensioenregister.